YÜKLENİYOR...

MAKALELER

X Separatorİmar barışı olarak nitelendirilen İmar Affı Yasası ile; ruhsatsız, ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan, mülkiyet ve tapu sorunu olan 31.12.2017 tarihinden önce yapılan imara aykırı tüm yapılar için istisna tutulanlar hariç olmak üzere af getirilmiştir. İmara aykırı yapıların imar affından yararlanmalarında beyan esas alınır. Başvurular üzerine imara aykırı yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi” verilir. Bu belge ile...

Devamını oku

Bilindiği üzere günümüzde Kamu İhale Hukuku uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir. Gelinen noktada 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun önemli ve kritik noktalarına hakim olmak ve konularla ilgili emsal kararlara en kısa sürede ulaşmak kullanıcılar açısından büyük önem arz etmektedir. İhalelerle ilgili olarak hem Kamu İhale Kurumu (KİK), hem idare mahkemeleri hem de temyiz aşamasında Danıştay 13. Dairesi’nce alınan kararlar, çekişmenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için kritik rol oynamaktadır. Abacıoğlu / Erkin Hukuk Bürosu olarak, Kamu İhale Hukuku kapsamında...

Devamını oku

İhalelere Yönelik Şikayetlere İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi; şikayetlere ilişkin başvuru süreleri hakkındadır. Kanundan doğan başvuru hakkının kullanılmasına yönelik süreler belirlenmektedir. Bilindiği üzere ihale neticesinde ihaleyi yapan idareye ve Kamu İhale Kurumu’na hitaben olmak üzere iki çeşit şikayet yolu mevcuttur. Hukuken her yasal hakkının kullanımı da belli sürelerle sınırlıdır. İhalelere Yönelik Başvurularda da sürelere uyulması esastır...

Devamını oku

Değerli ilgililer, bu yazımızda dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuya ait dava sürecini sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında konu ilginç olduğu kadar ülkemizdeki engelli insanlarımıza karşı bazı idarelerin çarpık yaklaşımlarını da gözler önüne sermektedir. Teselli kaynağımız ise ülkemizde hukuk ilkeleri ve vicdanları ile hareket eden hakimlerin var olmasıdır. Yazımıza konu dava sürece aşağıdaki şekilde gelişmiştir...

Devamını oku

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesinde, yapılacak uygulamalara açıklık getirmek amacıyla bazı tanımlara ve bu tanımların açıklamalarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde; Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan tüm tanımların kapsamlı bir açıklaması yer almaktadır. Buna ek olarak bu yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulabilecek diğer kavramlara da yer verilmiştir.

DEVAMINI OKU

Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Devamını oku