YÜKLENİYOR...

MAKALELER
square

İHALELERE YÖNELİK ŞİKAYETLERDE BAŞVURU SÜRELERİ

Yazan: Av. Ali Abacıoğlu

İhalelere Yönelik Şikayetlere İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi; şikayetlere ilişkin başvuru süreleri hakkındadır. Kanundan doğan başvuru hakkının kullanılmasına yönelik süreler belirlenmektedir. Bilindiği üzere ihale neticesinde ihaleyi yapan idareye ve Kamu İhale Kurumu’na hitaben olmak üzere iki çeşit şikayet yolu mevcuttur. Hukuken her yasal hakkının kullanımı da belli sürelerle sınırlıdır. İhalelere Yönelik Başvurularda da sürelere uyulması esastır. Aksi halde bu sürelere uyulmadığı zaman başvurular geçersiz sayılacak ve istenmeyen hak kayıpları doğacaktır.

Buna göre ilgili madde kapsamında;

İhaleye ilişkin süreçte şikayete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılması gerektiği tarihten itibaren, Kamu İhale Kanunu'nun Pazarlık usulüne ilişkin 21. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, (doğal afetler, öngörülmeyen olaylar gibi ivedi olarak yapılması gereken ihalelerde) şikayet süresi 5 gün, diğer hallerde 10 gündür.

İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, yukarıda belirtilen süreleri aşmamak şartıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılabilecektir.

Kuruma yapılacak başvurularda ise şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda süre 5 gün, diğer hallerde 10 gün olarak belirlenmiştir.

Avukat Ali ABACIOĞLU