YÜKLENİYOR...

KAMU İHALE HUKUKU
square

KAMU İHALE HUKUKU

Yazan: Av. Ali Abacıoğlu

Bilindiği üzere günümüzde Kamu İhale Hukuku uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir. Gelinen noktada 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun önemli ve kritik noktalarına hakim olmak ve konularla ilgili emsal kararlara en kısa sürede ulaşmak kullanıcılar açısından büyük önem arz etmektedir.

İhalelerle ilgili olarak hem Kamu İhale Kurumu (KİK), hem idare mahkemeleri hem de temyiz aşamasında Danıştay 13. Dairesi’nce alınan kararlar, çekişmenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için kritik rol oynamaktadır. Abacıoğlu / Erkin Hukuk Bürosu olarak, Kamu İhale Hukuku kapsamında uzman olan avukat kadromuz ve bu konuda teknik yeterliliği üst düzeyde bulunan danışmanlarımızla çalışmaktayız. Büromuzun bu konudaki bir başka avantajı ise konuyla ilgili tüm idari birimlerin ve mahkemelerin de Ankara’da bulunmasıdır. İşlerin en hızlı şekilde ve vakit kaydedilmeden takip edilebilmesi hususunda da birinci elden takip önemli bir fark yaratmaktadır.

Yayınlarımızdan da inceleyebileceğiniz üzere, “Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması” ile “İhalelere Yönelik Şikayetler, İhaleye veya Edimin İfasına Fesat Karıştırma” konularında yayımlanmış olan kitaplarımız, İhaleler konusunda sorun yaşayan bir çok ilgili ve avukatın önemli bir başvuru kaynağı haline gelmiştir.

İhale Hukuku, yalnızca hukuki değerlendirmenin ötesinde, teknik yeterliliğin de en az hukuki bilgi kadar gerekli olduğu bir alandır. O nedenle, konusunda uzman avukatlarımız, kamuda daha önce bu alanda çalışmış deneyimli ve konusuna hakim teknik ve idari danışmanlardan gerektiğinde destek almaktadır. Yine Emsal Kararlar başlığı altından ulaşabileceğiniz ve geçmişte tarafımızca sonuçlandırılan bazı yargılamalarda alınan karar örnekleri, büromuzun konu hakkındaki bilgi ve becerisini de gösterir niteliktedir.

Kamu İhale Kanunu ve Hukukuna ilişkin çekişmeler hem hukuk davalarında hem de ceza davalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç İdareye itiraz ile başlamakta, itirazen şikayet başvurusu ile devam etmekte ve akabinde mahkeme aşamaları ile temyiz sürecinde sonuçlanmaktadır. Kanunun belirlediği bazı istisnai hususlarda Kamu İhale Kurumu’na başvurmaksızın dava açılması da mümkündür. Yine 4734 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen bazı durumlarda, idareye itiraz etmeksizin Kuruma (KİK) doğrudan başvurulabilinir. İhale davaları, hem idari mahkemelerin hem de yeri geldiğinde adli mahkemelerin konusu olabilmektedir.

Büromuz tarafından, müvekkilin talebi olması halinde bu süreç idareye itiraz aşamasından itibaren başlayarak özenle takip edilmekte ve sonuç alınıncaya kadar her hukuki yol son derece disiplinli bir şekilde tüketilmektedir. Yine müvekkilin tercihine göre sadece dava aşamasında yada KİK aşamasında da konuya müdahil olunması da söz konusudur.

Yapılan mevzuat değişiklikleri neticesince önem kazanan bir başka husus ise Kamu İhale Hukuku’nun cezai yönüdür. İhale süreçlerinde katılımcıların maruz kaldıkları İhalelerden Yasaklama kararları ve akabinde vücut bulabilen savcılık soruşturması ve ceza mahkemelerinde açılan davalar da büromuzun uzmanlık alanına girmektedir. Bu süreçte de tüzel ya da özel kişilerin uğradıkları haksızlıklar yakından takip edilmekte ve en iyi hukuki hizmet verilerek bu mağduriyetler giderilmeye veya en aza indirgenmeye çalışılmaktadır.

İhaleye Fesat veya Edimin İfasına Fesat Karıştırma iddiaları ciddi suçlamalar olup özenle takip ve uzman avukat yardımı gerektirir. Bu tarz davaların muhatapça fazla önemsenmemesi halinde ileride telafisi imkansız sonuçlarla karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir. Yine cezai açıdan bakıldığında şirketlere yönelik İhalelere Katılmaktan Yasaklama yönünde verilen idari kararların iptal edilmesi de şirketin itibarı ve maddi zararların önlenmesi yönünden büyük önem arz etmektedir.

Anlatılan hususlar ışığında avukatlarımız; daima disiplinli ve her aşamada sonuç almaya yönelik bir şekilde her hukuki yolu sonuna kadar yakından takip ederek, müvekkillerin haklarını özenle savunmaktadırlar.

Yine uzman avukat kadromuz, Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukuku kapsamında da yayınlanmış ve sürekli güncellenen kitaplara sahip olarak, savunma hizmetleri bu alanda da etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Avukat Ali Abacıoğlu